Teamcoaching

Net zoals in de sport heeft ook uw managementteam tijd nodig om te groeien en topresultaten neer te zetten, om een “high performance team” te zijn. 

Ik begeleid uw team bij een veranderingsproces, bij de start van een nieuwe periode of wanneer de samenstelling van het team wijzigt. Ik breng eerst en vooral het talent in het team in kaart, kijk welke persoonlijke stijlen aanwezig zijn en op welke manier de complementariteit al wordt aangewend. Ik maak de link tussen het talent van de teamleden en hun specifieke rol. Ik werk samen met het team en het management om de doelen te bepalen, de structuur te verduidelijken en de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren. We bouwen een klimaat van vertrouwen in het team, dé voorwaarde om topprestaties te kunnen leveren.

Een traject van team coaching wordt steeds volledig op maat van uw team en uw organisatie opgebouwd. Het bestaat meestal uit verschillende workshops met het team, individuele sessies met teamleden, follow-up momenten met directie. 

"Where is the ‘I’ in the team?" We startten ermee in 2012 toen we de kracht van het individu wilden samenbrengen met de kracht van het team. MBTI van elke deelnemer als een startpunt, vanuit de sterktes van elkeen, met de erkenning van valkuilen actief op zoek naar complementariteit. Niet door harde confrontaties. Door erkenning van ‘I’, zowel zelf-erkenning als erkenning door het team. Bewust omgaan met je profiel om het ter beschikking te stellen van het team. Op deze tocht coacht Kris de verwachtigingen van zowel het team als het management op resultaatgerichte wijze binnen het kader en het DNA van de organisatie.

Pieter Casneuf, CEO Adam Software